Onrechtmatig in rechte betrokken? Twee manieren om aanspraak te maken op een volledige proceskostenvergoeding!

Onrechtmatig in rechte betrokken? Twee manieren om aanspraak te maken op een volledige proceskostenvergoeding!

Procederen is op zichzelf niet onrechtmatig: de vrijheid tot het aanspannen van procedures is de hoofdregel. Het instellen van ‘op voorhand kansloze vorderingen’ kan soms echter misbruik van procesrecht en daarmee een onrechtmatige daad opleveren. De partij die nodeloos in rechte wordt betrokken, hoeft in dat geval geen genoegen te nemen met een proceskostenveroordeling naar het – niet kostendekkende – liquidatietarief. Er zijn twee manieren waarop een volledige proceskostenvergoeding kan worden verkregen: op grond van art. 237 Rv en op grond van art. 6:162 BW. Lees meer…

Extra werk voor de ambtenaar, schade voor de gemeente?

Extra werk voor de ambtenaar, schade voor de gemeente?

Op 24 juni 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de verhaalbaarheid van loonkosten van ambtenaren die werkzaamheden hebben moeten verrichten om de gevolgen van een onrechtmatige daad van een derde te managen. Voorheen werden deze kosten vrijwel alleen vergoed als sprake was van extra gemaakte kosten doordat er overuren of tijdelijke krachten moesten worden betaald. De benadering die nu door de Hoge Raad wordt geaccepteerd zet de deur open voor het verhalen van (veel) meer kosten van medewerkers. Hoe moet je het als gemeente, maar wellicht ook als commerciële organisatie aanpakken om deze schade vergoed te krijgen? Lees meer…

Proceskosten in een deelgeschilprocedure: de voordelige spelregels

Proceskosten in een deelgeschilprocedure: de voordelige spelregels

De deelgeschilprocedure is inmiddels niet meer weg te denken uit de wereld van de letselschade. In 2015 heeft de procedure haar eerste lustrum gevierd. Naast de vele voordelen die de deelgeschilprocedure biedt – zoals de snelle doorlooptijd van een deelgeschil – zijn de regels omtrent de proceskosten een belangrijke reden waarom (met name) benadeelden kiezen voor een deelgeschil. Deze regels kunnen voor benadeelden namelijk voordelig uitpakken. Lees meer…