Schadevergoeding vorderen? Let op de korte verjaringstermijn!

Schadevergoeding vorderen? Let op de korte verjaringstermijn!

Aan (bijna) alles komt een einde, zo ook aan de termijn waarbinnen het mogelijk is om schadevergoeding te vorderen. Dat geeft rechtszekerheid; de (mogelijk) aansprakelijke hoeft dan niet in lengte der jaren bewijsstukken te bewaren. Het eerste lid van artikel 3:310 BW kent twee verjaringstermijnen: een korte verjaringstermijn van vijf jaar en een lange verjaringstermijn van twintig jaar. In deze blog ga ik in op de eisen voor de aanvang van de korte (vijfjaars)termijn. Wanneer begint de korte verjaringstermijn nu precies te lopen? (meer…)

Onrechtmatig in rechte betrokken? Twee manieren om aanspraak te maken op een volledige proceskostenvergoeding!

Onrechtmatig in rechte betrokken? Twee manieren om aanspraak te maken op een volledige proceskostenvergoeding!

Procederen is op zichzelf niet onrechtmatig: de vrijheid tot het aanspannen van procedures is de hoofdregel. Het instellen van ‘op voorhand kansloze vorderingen’ kan soms echter misbruik van procesrecht en daarmee een onrechtmatige daad opleveren. De partij die nodeloos in rechte wordt betrokken, hoeft in dat geval geen genoegen te nemen met een proceskostenveroordeling naar het – niet kostendekkende – liquidatietarief. Er zijn twee manieren waarop een volledige proceskostenvergoeding kan worden verkregen: op grond van art. 237 Rv en op grond van art. 6:162 BW. (meer…)

Extra werk voor de ambtenaar, schade voor de gemeente?

Extra werk voor de ambtenaar, schade voor de gemeente?

Op 24 juni 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de verhaalbaarheid van loonkosten van ambtenaren die werkzaamheden hebben moeten verrichten om de gevolgen van een onrechtmatige daad van een derde te managen. Voorheen werden deze kosten vrijwel alleen vergoed als sprake was van extra gemaakte kosten doordat er overuren of tijdelijke krachten moesten worden betaald. De benadering die nu door de Hoge Raad wordt geaccepteerd zet de deur open voor het verhalen van (veel) meer kosten van medewerkers. Hoe moet je het als gemeente, maar wellicht ook als commerciële organisatie aanpakken om deze schade vergoed te krijgen? (meer…)