Schadevergoeding bij onterechte vrijheidsbeneming

onterechte vrijheidsbenemingDe voormalig verdachte die – naar achteraf blijkt – ten onrechte heeft vastgezeten, kan onder omstandigheden aanspraak maken op financiële compensatie van de Staat. In 2015 ontvingen bijna 17.600 gewezen verdachten voor in totaal bijna € 28 miljoen een financiële compensatie. Dit bedrag bestaat enerzijds uit een vergoeding voor de gemaakte kosten (63%) en anderzijds uit een vergoeding voor immateriële schade (37%).

Wanneer en voor welk bedrag komt deze schade voor vergoeding in aanmerking?

(meer…)

Schadevergoeding wegens verlies aan arbeidsvermogen: is hierover loonbelasting verschuldigd?

arbeidsvermogenHet verlies aan arbeidsvermogen kan één van de schadeposten zijn wanneer een persoon letsel heeft opgelopen waarvoor een andere partij aansprakelijk is. Zo is het denkbaar dat het slachtoffer van een verkeers- of bedrijfsongeval in een rolstoel belandt, volledig arbeidsongeschikt raakt en in de toekomst niet meer kan werken. De schadevergoeding wegens het verlies aan verdienvermogen kan dan het verlies aan inkomsten compenseren.

Is het slachtoffer over deze schadevergoeding loonbelasting verschuldigd? (meer…)

Ongevallen in het openbaar vervoer: wat zijn de maximaal vergoedbare bedragen?

Ongevallen in het openbaar vervoer: wat zijn de maximaal vergoedbare bedragen?

De passagier die schade oploopt in het openbaar vervoer (OV) kan een lager bedrag aan schadevergoeding verwachten dan de persoon die door een vervoermiddel wordt aangereden. Hoe kan dat? Dit heeft te maken met de schadevergoedingslimieten die gelden binnen het vervoerrecht.

Hoe zijn deze schadevergoedingslimieten geregeld en kunnen deze doorbroken worden? (meer…)

Hoge Raad doet uitspraak in twee effectenleasezaken van Dexia: wat zijn de gevolgen?

geldOp 2 september 2016 heeft de Hoge Raad in twee zaken opnieuw een belangrijke stap gezet in de ‘effectenlease-affaire’. Voor het eerst heeft de Hoge Raad bepaald dat de particuliere belegger in bepaalde gevallen – ondanks eigen schuld – aanspraak kan maken op een volledige schadevergoeding voor de financiële nadelige gevolgen van de effectenleaseovereenkomst. Wanneer kan de belegger rekenen op een 100%-schadevergoeding en wanneer dient hij genoegen te nemen met slechts een deel van de schade? En welke maatstaf geldt daarbij? (meer…)