Buitengerechtelijke kosten: een kwestie van kleur bekennen

Buitengerechtelijke kosten: een kwestie van kleur bekennen

Gelijk hebben en gelijk krijgen; daar zit vaak verschil tussen. Is er schade geleden, op welke manier dan ook, en wil men die schade vergoed krijgen, dan zal daar vaak de nodige tijd en moeite in moeten worden gestoken. Wat betreft de buitengerechtelijke kosten: die kunnen onder voorwaarden vergoed. Hoe zit dat precies? En wanneer worden die kosten niet vergoed? (meer…)

Ongevallen in het openbaar vervoer: wat zijn de maximaal vergoedbare bedragen?

Ongevallen in het openbaar vervoer: wat zijn de maximaal vergoedbare bedragen?

De passagier die schade oploopt in het openbaar vervoer (OV) kan een lager bedrag aan schadevergoeding verwachten dan de persoon die door een vervoermiddel wordt aangereden. Hoe kan dat? Dit heeft te maken met de schadevergoedingslimieten die gelden binnen het vervoerrecht.

Hoe zijn deze schadevergoedingslimieten geregeld en kunnen deze doorbroken worden? (meer…)

De lange verjaringstermijn: bijzondere gevallen

jarenDe wetgever vindt dat er een keer een einde moet komen aan de termijn om schadevergoeding te vorderen, maar dat op die – in principe – vrij harde termijn, soms een uitzondering kan worden gemaakt. Zo’n uitzondering bestaat op grond van de redelijkheid en billijkheid. De wetgever heeft daarnaast in sommige gevallen zelf ook voorzien dat een termijn van twintig jaar te kort is om schade te vorderen.

In welke gevallen geldt – wettelijk – een andere termijn? (meer…)