Shockschade: welke schade wordt vergoed?

hoofd-op-armen2Sinds het Taxibus-arrest van de Hoge Raad bestaat ruimte voor toewijzing van schadevergoeding voor shockschade. In dat arrest heeft de Hoge Raad zich echter niet expliciet uitgelaten over de vraag welke schade in geval van shockschade wordt vergoed. De rechtbank Rotterdam deed dat wel.
(meer…)

Hoge Raad doet uitspraak in twee effectenleasezaken van Dexia: wat zijn de gevolgen?

geldOp 2 september 2016 heeft de Hoge Raad in twee zaken opnieuw een belangrijke stap gezet in de ‘effectenlease-affaire’. Voor het eerst heeft de Hoge Raad bepaald dat de particuliere belegger in bepaalde gevallen – ondanks eigen schuld – aanspraak kan maken op een volledige schadevergoeding voor de financiële nadelige gevolgen van de effectenleaseovereenkomst. Wanneer kan de belegger rekenen op een 100%-schadevergoeding en wanneer dient hij genoegen te nemen met slechts een deel van de schade? En welke maatstaf geldt daarbij? (meer…)

De lange verjaringstermijn: een daadwerkelijk einde?

lange verjaringstermijnSchade kan zich soms pas na (zeer) lange tijd openbaren. Toch vindt de wetgever dat er een keer een einde moet komen aan de termijn om schadevergoeding te vorderen. Artikel 3:310 lid 1 BW bepaalt dat een vordering tot vergoeding van schade in ieder geval verjaart na verloop van twintig jaar. In sommige gevallen is er na het verloop van deze absolute verjaringstermijn toch nog een mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen. Welke mogelijkheid is dat? (meer…)