Ongevallen in het openbaar vervoer: wat zijn de maximaal vergoedbare bedragen?

Ongevallen in het openbaar vervoer: wat zijn de maximaal vergoedbare bedragen?

De passagier die schade oploopt in het openbaar vervoer (OV) kan een lager bedrag aan schadevergoeding verwachten dan de persoon die door een vervoermiddel wordt aangereden. Hoe kan dat? Dit heeft te maken met de schadevergoedingslimieten die gelden binnen het vervoerrecht.

Hoe zijn deze schadevergoedingslimieten geregeld en kunnen deze doorbroken worden? (meer…)

Hagelschade: een verzekerbare ramp?

Hagelschade: een verzekerbare ramp?

Op 23 juni 2016 kwamen in het zuidoosten van Brabant, in de omgeving van Asten en Someren, hagelstenen “ter grootte van tennisballen” uit de lucht. De schade die dit veroorzaakte aan onder meer daken, kassen en gewassen, wordt becijferd in de orde van grootte van een half miljard euro. Vrijwel meteen riep ZLTO, een belangenorganisatie voor onder meer tuinders, op om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (‘Wts’) van toepassing te verklaren, zodat de veelal (gedeeltelijk) onverzekerde boeren op basis daarvan hun schade vergoed zouden kunnen krijgen. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken wees dit echter van de hand, omdat de schade van de boeren verzekerbaar zou zijn. In het verleden is de Wts ook niet van toepassing verklaard op de cafébrand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede, omdat de schade verzekerbaar was.

Dit roept de vraag op: waarom is het bij het van toepassing verklaren van de Wts op een ramp eigenlijk relevant of de schade verzekerbaar was? (meer…)

Schadevergoeding vorderen? Let op de korte verjaringstermijn!

Schadevergoeding vorderen? Let op de korte verjaringstermijn!

Aan (bijna) alles komt een einde, zo ook aan de termijn waarbinnen het mogelijk is om schadevergoeding te vorderen. Dat geeft rechtszekerheid; de (mogelijk) aansprakelijke hoeft dan niet in lengte der jaren bewijsstukken te bewaren. Het eerste lid van artikel 3:310 BW kent twee verjaringstermijnen: een korte verjaringstermijn van vijf jaar en een lange verjaringstermijn van twintig jaar. In deze blog ga ik in op de eisen voor de aanvang van de korte (vijfjaars)termijn. Wanneer begint de korte verjaringstermijn nu precies te lopen? (meer…)

Extra werk voor de ambtenaar, schade voor de gemeente?

Extra werk voor de ambtenaar, schade voor de gemeente?

Op 24 juni 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de verhaalbaarheid van loonkosten van ambtenaren die werkzaamheden hebben moeten verrichten om de gevolgen van een onrechtmatige daad van een derde te managen. Voorheen werden deze kosten vrijwel alleen vergoed als sprake was van extra gemaakte kosten doordat er overuren of tijdelijke krachten moesten worden betaald. De benadering die nu door de Hoge Raad wordt geaccepteerd zet de deur open voor het verhalen van (veel) meer kosten van medewerkers. Hoe moet je het als gemeente, maar wellicht ook als commerciële organisatie aanpakken om deze schade vergoed te krijgen? (meer…)

Proceskosten in een deelgeschilprocedure: de voordelige spelregels

Proceskosten in een deelgeschilprocedure: de voordelige spelregels

De deelgeschilprocedure is inmiddels niet meer weg te denken uit de wereld van de letselschade. In 2015 heeft de procedure haar eerste lustrum gevierd. Naast de vele voordelen die de deelgeschilprocedure biedt – zoals de snelle doorlooptijd van een deelgeschil – zijn de regels omtrent de proceskosten een belangrijke reden waarom (met name) benadeelden kiezen voor een deelgeschil. Deze regels kunnen voor benadeelden namelijk voordelig uitpakken. (meer…)