Heb uw naaste lief; wetsvoorstel omtrent vergoeding van affectieschade

affectieschadeBegin december zal in de Tweede Kamer worden gestemd over een wetsvoorstel dat vergoeding van affectieschade mogelijk maakt. Het wetsvoorstel breidt de mogelijkheden voor immateriële schadevergoeding (ook wel: ‘smartengeld’) uit. Niet alleen de getroffene zelf, maar ook diens naasten krijgen in bepaalde gevallen recht op smartengeld.

Wat betekent het wetsvoorstel voor mensen die dichtbij iemand staan die letsel oploopt of overlijdt? (meer…)

Kun je bestuursrechtelijke proceskosten verhalen bij de burgerlijke rechter?

proceskostenIn twee vorige blogs schreven wij over de vergoeding van de gemaakte buitengerechtelijke kosten en proceskosten in verband met een civiele procedure.

Ook een bestuursrechtelijke procedure kost geld, maar net als in het civiele recht kent ook het bestuursrecht een forfaitaire vergoeding van (een deel van) de gemaakte kosten. Hoe zit het met deze kosten? Kan het deel van de bestuursrechtelijke proceskosten dat niet vergoed wordt, succesvol als schade worden gevorderd bij de civiele rechter? (meer…)

Het tijdstip van de opeisbaarheid van de schadevergoedingsvordering en wijze van schadebegroting

kalenderArtikel 6:97 BW bepaalt dat de rechter de schade begroot op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Kort gezegd zijn er twee manieren van schadebegroting: concreet en abstract. Deze twee verschillende manieren van schadebegroting leiden tot een verschil in het tijdstip van de opeisbaarheid van de schadevergoedingsvordering, hetgeen bijvoorbeeld van belang is voor de wettelijke rente.

Hoe zit dit precies? (meer…)

Proceskosten in een deelgeschilprocedure: de rechtsbijstandverzekering

hamer-rechter3Zoals toegelicht in mijn vorige blog, begroot de rechter in een deelgeschilprocedure de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de benadeelde (artikel 1019aa Rv). Deze kosten komen vervolgens volledig voor vergoeding in aanmerking.

In deze blog sta ik stil bij de vraag hoe de rechter omgaat met de situatie waarin de benadeelde een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. Komen ook in dat geval de kosten voor begroting en vergoeding in aanmerking? (meer…)