Onrechtmatig in rechte betrokken? Twee manieren om aanspraak te maken op een volledige proceskostenvergoeding!

Onrechtmatig in rechte betrokken? Twee manieren om aanspraak te maken op een volledige proceskostenvergoeding!

Procederen is op zichzelf niet onrechtmatig: de vrijheid tot het aanspannen van procedures is de hoofdregel. Het instellen van ‘op voorhand kansloze vorderingen’ kan soms echter misbruik van procesrecht en daarmee een onrechtmatige daad opleveren. De partij die nodeloos in rechte wordt betrokken, hoeft in dat geval geen genoegen te nemen met een proceskostenveroordeling naar het – niet kostendekkende – liquidatietarief. Er zijn twee manieren waarop een volledige proceskostenvergoeding kan worden verkregen: op grond van art. 237 Rv en op grond van art. 6:162 BW. (meer…)